Comptable

La nostra assessoria li confeccionarà la comptabilitat detallada i els llibres oficials, presentant-los davant del Registre Mercantil a l'acabar l'exercici anual, analitzarà la seva situació fiscal de la manera més favorable, oferim un servei personalitzat d'acord amb el volum del seu negoci.


 

- Confecció detallada de la comptabilitat de l'exercici.


- Assessorament continuat de l'evolució comptable.


- Anàlisi de l'balanç i compte de resultats de l'any.


- Control de clients i proveïdors per confeccionar el model 347.


- Tancament anual per confeccionar l'impost de societats.


- Confecció de llibres comptables i presentació al Registre Mercantil.

Servei Comptable