Comptable

La nostra assessoria li confeccionarà la comptabilitat detallada i els llibres oficials, presentant-los davant el Registre Mercantil al finalitzar l'exercici anual, analitzarà la seva situació fiscal de la manera més favorable, oferim un servei personalitzat d'acord amb el volum del seu negoci.
 
 
- Confecció detallada de la comptabilitat del exercici.
 
- Assessorament continuat de la evolució comptable.
 
- Anàlisi del balanç i compta de resultats de l’any.
 
- Control de clients i proveïdors per confeccionar el model 347.
 
- Tancament anual per confeccionar l’impost de societats.
 
- Confecció de llibres comptables i presentació al Registre mercantil.
Comptable