Fiscal

Realitzem tot tipus de tràmits administratius davant l'Agència Tributària, per a empreses i particulars, amb els mitjans telemàtics més actuals, assessorament, informació fiscal i tributària, a més de l'estudi personalitzat de la fiscalitat aplicable en cada cas, sigui personal o empresarial.

 

- Impost Valor Afegit (I.V.A.).

- Impost Renda Persones Físiques (I.R.P.F.).

- Impost de societats.

- Comptes anuals.

- Declaracions trimestrals d'impostos.

- Declaracions anuals d'IVA, IRPF, 347, etc.

- Declaracions censals (altes, baixes, variacions).

- Declaracions d'obertura municipal de negoci.

- Recursos davant Hisenda i l'Ajuntament.

Servei Fiscal