Fiscal

Realitzem tota mena de tràmits administratius davant l'Agència Tributària, per empreses i particulars, amb els mitjans telemàtics més actuals, assessorament, informació fiscal i tributaria, a més de l’estudi personalitzat de la fiscalitat aplicable en cada cas, sigui personal o empresarial.
 
 
- Impost valor afegit (I.V.A.).
 
- Impost renda persones físiques (I.R.P.F.).
 
- Impost de societats.
 
- Comptes anuals.
 
- Declaracions trimestrals d’impostos.
 
- Declaracions anuals d’I.V.A., I.R.P.F., 347, etc.
 
- Declaracions censals (altes, baixes, variacions).
 
- Declaracions d’obertura municipal de negoci.
 
- Recursos davant de Hisenda i l’Ajuntament.
Fiscal