La nostra gestoria ofereix la més ampla informació relacionada amb qualsevol gestió administrativa o tràmit burocràtic, dirigit tant per particulars com per professionals autònoms i empreses. Oferim serveis en les següents àrees:L’equip professional de Ferrer Advocats li proporcionarà un servei completíssim, que va des de la resolució de tota mena de problemes immobiliaris, constitució de societats, herències, separacions i divorcis, així com recursos de multes i l’aplicació de la llei d'estrangeria.Realitzem tota mena de tràmits administratius davant l'Agència Tributària, per empreses i particulars, amb els mitjans telemàtics més actuals, assessorament, informació fiscal i tributaria, a més de l’estudi personalitzat de la fiscalitat aplicable en cada cas, sigui personal o empresarial.
El nostre departament laboral li confeccionarà les nòmines amb totes les seves possibles variables per baixes d’I.T. o variacions salarials i transmetrà a través del sistema RED la presentació telemàtica dels butlletins de cotització, altes i baixes de treballadors.La nostra assessoria li confeccionarà la comptabilitat detallada i els llibres oficials, presentant-los davant el Registre Mercantil al finalitzar l'exercici anual, analitzarà la seva situació fiscal de la manera més favorable, oferim un servei personalitzat d'acord amb el volum del seu negoci.